top of page

Проект “Гражданският мониторинг на съдебната система и статистиката на дела за домашно насилие-като инструменти за промяна”

 

„Ние считаме, че съдебната система трябва да реагира твърдо и с постоянство в прокламирането на посланието, че насилието няма да бъде толерирано. Ние вярваме, че съдебната система трябва да реагира професионално и с необходимото внимание към проблема, като защитава правата и достойнството на всички, които са въвлечени в проблема, независимо от раса, пол или класова принадлежност.”

Екипът на сдружението

 

Финансираща институция : Фондация “Институт “Отворено общество”, гр.София

Продължителност: 10 месеца

Период на изпълнение: 01.12.2004г. – 30.09.2005 г.

Цели на  проекта:

 • Да засили отговорността на съдебната система пред обществото и да увеличи гражданското присъствие в съдилищата

 • Да определи конфликтните модели и проблеми на съдебната система и да предложи практически решения

 • Да подобри администрирането на законността

 • Да повиши обществената осведоменост и доверието на  гражданите в законността  и съдебната система.

 • Да изпълнява ключова и ръководна роля в прекъсването на цикъла на насилие, който осакатява живота на жени, деца и цели семейства.

Дейности и резултати:

 • Разработване на карти за гражданско наблюдение

 • Подбор и обучение на граждански наблюдатели

 • Мониторинг на дела в районен и окръжен съд

 • Подпомагане правораздаването при престъпления на домашно насилие, чрез препоръчване на нови методики на работа, създаване и анализ на статистика в областта с цел предлагане на нови решения и лобиране за законодателни промени.

 • Предоставяне информацията от наблюденията на организации, които предлагат директни консултации и помощ на жертви на домашно насилие.

 • Подпомагане  осигуряването на баланс между правата на  ответника и безопасността на обществото; между ефективното съдопроизводство и ефективните резултати

 • За периода на реализиране на проекта декември 2004- септември 2005г. са наблюдавани и включени в специално създадената статистическа програма 83 граждански и 13 наказателни дела. В това число се включват делата които са приключили с решение на първа инстанция.

 

www.osi.bg/cyeds/downloads/Courtwatch_report.pdf

bottom of page