top of page

Проект “Шанс да общувам, шанс да бъда разбран”

 

Финансираща институция: Община Варна, Социална програма

Продължителност: 5 месеца

Период на изпълнение: 01.06.2009 г.- 31.10.2009 г.

Цел на проекта:

  • Подобряване функционалните, комуникативни умения на пациенти с тежко увредени вербални възможности за ежедневни дейности и социални контакти, както и стимулиране на остатъчни речеви способности.

  • Забавяне на процеса на развитие на деменция, от там и на социалната изолация на пациентите, чрез поддържане на функционалните разговорни умения и стимулиране на мозъчните функции.

  • Подобряване качеството на живот на пациентите и обгрижващите ги лица, чрез облекчаване процеса на общуване помежду им и подобряване възможностите за оказване на помощ и подкрепа.

  • Подпомагане на квалифицирания медицински и парамедицински персонал в професионалната му работа с пациенти с увредени вербални възможности, както и в процеса на събиране на статистическа информация за ефективността на наръчника.

Дейности и резултати:

  • Разработен наръчник, предназначен за хора с тежко нарушена вербална комуникация: болни с афазия след мозъчна увреда- травма, инсулт, неопластични заболявания, както и за възрастни с изразена деменция .

  • Разработени методически указания за ползване на наръчника, предназначени както за обгрижващите ги лица в семейна среда, така и за професионалисти, работещи в сферата на говорната и езикова рехабилитация: невролози, социални работници, логопеди, психолози.

  • Кръгла маса „Средства за невербална комуникация и възможности за употребата им в България при рехабилитацията на болни с говорни нарушения вследствие на неврологични увреди” за представяне на наръчника пред граждани и медицински специалисти в гр.Варна и разпространение в социални центрове.

bottom of page