top of page

ЕКИП

 

Управителен орган на Сдружение „Младежки алианс - Варна” е Управителния съвет, който се състои от трима членове.

Станислава Христова

 

Психолог,педагог, обучител. Председател на УС и представляващ сдружението.

Анна Кръстева

 

Юрист

Мартин Костов

 

Инженер

bottom of page