top of page

Проект “Играя и зная как да избирам разумно”

 

Финансираща институция: Община Варна, дирекция „Превенции”

Продължителност: 4 месеца

Период на изпълнение: 05.07.2010г. - 31.10.2010г.

Цели на проекта:

Главната цел на проекта е повишаване информираността на младежите за вредата от употребата на психоактивни вещества, чрез използване на подходящи за възрастта интерактивни методи.

Подцелите са:

  • Превенция на девиантно поведение сред младежи на възраст 11 -15г.;

  • Намаляване броя на младежите посегнали към психотропни активни вещества;

  • Повишаване информираността на родителите относно рисковете при употреба на психоактивни вещества от деца.

Дейности и резултати:

  • Изработена он-лайн игра, която дава възможност децата докато играят да учат. Целта на играта е да се повлияе превантивно на учениците в ранна тийнейджърска възраст за овладяване злоупотребта с вредните вещества и най-вече да се предотврати дори опитването им.

  • В края на проекта бе организирано геймърско състезание между учениците в ОУ „Св.Иван Рилски”. Първите трима събрали най-много точки получиха награди.

bottom of page