top of page

Проект “Етно работилница Млад куюмджия и терзия”

 

Финансираща институция: Община Варна, Програма „Младежки проекти 2012”

Продължителност : 5 месеца

Период на изпълнение: 01.06.2012г. - 31.10.2012г.

Цели на проекта:

Целта на проекта е осмисляне свободното време на деца и младежи на възраст 14-18 години и стимулиране духовността и културата чрез възраждане на български традиции в изработката на бижута.

Дейности и резултати:

1. Конкурс за рисунка „Носията на моят етнос-Всяка от рисунките e придружена с кратко описание на кой етнос е носията и по какъв повод е била обличана. Трите най-добри рисунки във всяка възрастова категория бяха наградeни.

2. Материалите от конкурса бяха оформени в книжка „Носията на моя етнос”. Книжката е цветна, формат А5 и съдържа най-добрите рисунки във всяка от категориите, както и кратко текстово представяне на носиите от рисунките.     /снимка/

3. Творчески ателиета „Етнобижутерия”.   Бяха реализирани 4 творчески ателиета с деца на възраст 14-18 години, които се проведоха както следва: 2 в сградата на СОУ”Св.Климент Охридски” и 2 в изложбената зала на Сдружение «Младежки алианс-Варна» на ул. «Околчица»№ 6-8. Ателиетата се провеждаха под ръководството на  художник-приложник и имаха за цел да осмислят свободното време на децата като им представят техники за изработка на бижута базирани както на българските традициите в областта, така и на традициите на други етноси от варненския край. В ателиетата се включиха 52 деца и младежи.     

4. В края на проекта бе организирана изложба-ревю. Изложбата бе подредена в залата, където се проведе ревюто, така че да бъде разгледана от всички посетители. На изложбата бяха представени рисунките, изработени в рамките на конкурса. В ревюто се включиха деца от партньорските училища, които демонстрираха различни носии от цяла България. В рамките на ревюто млади певици и музиканти от НГХНИ „Константин Преславски” изпълниха типични народни песни за варненски край.

 

 

bottom of page