top of page

Проект "Еко зона Ветеран”

 

Финансираща институция: Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Продължителност: 3 месеца;

Период на изпълнение: 01.07.2006 г. – 30.09.2006 г.

Цел на проекта:

Да обедини усилията на група младежи- ентусиасти и приодолюбители, за почистване и облагородяване на зона за отдих и палаткуване в гр.Варна, местност “Ветеран”, в близост до спирка”Прибой” на автобус № 17/61.

Дейности и резултати:

  • Проведена кръгла маса „Ветеран – лятно сметище или място за почивка”, представяне на пауър пойнт презентация за проблема придружена със снимков материал.

  • Почистена от отпадъци обширна площ, съчетала природните красоти на гората и морскиябряг, използвана от туристи за палатков лагер.

  • Облагородена зона за отдих с оформени и обозначени места за огнища, поставени указателни табели. и метални стойки за отпадъци.

  • Изпратени писма до отговорните институции за поставяне на контейнер за смет ивключване на зоната в графика за организирано сметоизвозване.

bottom of page