top of page

Проект ”Младежки арт център Аглая”

 

Финансираща институция: Държавна агенция за младежта и спорта, гр.София, Програма „Младежки дейности 2004-2005г.”

Продължителност: 6 месеца

Период на изпълнение: 01.04. 2006 – 30.09.2006 г.

Цели на проекта:

  • Възпитаване на младежите в етническа толерантност и зачитане на човешките права.

  • Създаване на Младежки Арт Център «Аглая», който ще бъде организиран на принципа на клубното участие, с членове- представители на различни етнически и уязвими групи, като инициатива за творчество и взаимно опознаване и приемане на различията, чрез средствата на изкуството.

Дейности и резултати:

  • Създаване на клуб “Младежки арт център “Аглая”

  • Секция «Различни, но заедно» включва изпълнението на три дейности – неформално обучение по човешки права, обучение по етническа толерантност и  представяне на занаятите и етно-изкуството на осемте основни етноса във Варненски регион.

  • Секция «Млад художник» включва създаване на ателие в галерия «Аглая», в което членовете на арт центъра интерпретират новите знания свързани с различните етноси и човешките права, чрез творбите си, под методическото ръководство на художник – консултант.

  • Секция «Информационна» включва изработване и разпространение сред младежите на информационен бюлетин, който съдържа информация за настоящи и предстоящи програми и конкурси в сферата на изкуството.

  • Организиране на две изложби в галерия «Аглая», за представяне на създадените в центъра творби.

bottom of page