top of page

 ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ИНОВАЦИЯ „РОДОЛЮБИЕ“

 

Финансираща институция: Община Варна,  дирекция „Образование и младежки дейности”.

Продължителност: 4 месеца

Период на изпълнение: 01.07.2018-15.10.2018

 

Цели на проекта:

Основната цел на проекта бе да стимулира предприемачеството у младите хора на Варна, което обаче да се основава на високи етични и социални стандарти- взаимопомощ, доброволчество, родолюбие, социална ангажираност. Проектът  подбуди креативността на младите хора и  стимулира предприемачеството така, че  осигури устойчивост на резултатите, чрез ангажиране на младежите в креативен и иновативан продукт, който  създаде трайна заетост за младите хора,  валидира уменията им и да им даде поле за изява.

Подцел на проекта бе формиране и поддържане на устойчиво родолюбиво самосъзнание и чувство на национална гордост и принадлежност чрез запознаване с красотата и загадките на българската шевица и носия, българските предмети от бита. Целта бе  чрез креативност и инициативност да се привлече и широката публика към идеите на проекта- трудолюбие, инициативност  и доброволчество .

 

Специфични подцели, които проекта си постави са:

 • Повишаване на етно грамотността на младежите от град Варна;

 • Създаване на умения за изработка на традиционни сувенири.

 • Изграждане на обществено приемливи модели на поведение.

 • Личностно развитие и формиране на качества като: отговорност,  любов към труда, постоянство и развиване на предприемаческа активност. 

 • Мотивиране за доброволен труд на младежите във Варна.

 • Стимулиране креативността.

 •  Промоция на българските носии и сувенири сред гостите на Варна.​

 

Дейности и резултати:

 • Разработена бе динамична интернет платформа, която да позволява прилагането на  методология и инструментариум за осъществяване дейността на Виртуален младежки център «Родолюбие» при възможна пълна персонализация на профилите на отделите клиенти на услугата според конкретните нужди.

 • Изработена бе брошура за българските нар. носии и шевици, която бе разпространена сред младите хора на Варна и бе предоставяна на всички, които пожелаха да се снимат в българска народна носия и да посетят музеите на Варна.

 • Разработен бе  Виртуален младежки център «Родолюбие» в резултат на което бяха изготвени професионални портфолиа на   младежи от целевата група, които пожелаха да представят уменията си в определена област.

 • Всички участници в ателиета работиха с предварително подбрани материали, като по този начин всеки  прояви своята креативност и творчески заложби и изработи запомнящ се сувенир с тематични детайли. Ателиетата  се водиха от педагог- художник/ приложник. Той представи пред децата особеностите на материалите, с които се работи, както и техниките за работа с тях.

       Чрез дейността бе осмислено свободното време и повишена културата,  знанията и уменията на минимум 60 младежи на              възраст 15-29 години от град Варна.

 •  ​Организирана  бе изложба на направените изделия  в Етно ателиетата. По време на събитето беше презентиран кратък филм от изпълнението на проекта и забавни снимки. Участниците получиха брошура и ръчно изработени сувенири.

IMG_2918.JPG
IMG_2944.JPG
43694645_237990730203718_436258434053046
bottom of page